Dette er en en-side mal med en koselig natt-tema. Heltedelen har noen kule sveveanimasjoner, som simulerer en nattehimmel i flere lag.

Hvis du stirrer lenge nok, vil du også se at lagene beveger seg litt, samt varierer i tetthet etc.

Føl deg fri til å klone det og utvikle det videre 🤙Bilder er hentet fra Unsplash og alt jeg bruker Font Awesome for alle ikonene.

Gjeldende versjon: 1.1 (Fikset noen responsfeil)https://twitter.com/robingranqvist_